Menu

Het keurmerk

Uit onderzoek dat de Consumentenbond in 2014 heeft uitgevoerd naar cadeaukaarten, blijkt dat de consument met name klachten heeft over de geldigheidsduur en drempels bij besteding (extra betalen, beperkt bruikbaar), het omwisselen (resttegoed) en wisselgeld (onderbesteding).

Een aantal cadeaukaartuitgevers heeft zich vervolgens ten doel gesteld om de consument beter te beschermen door het stellen van eisen aan cadeaukaarten. Die eisen zijn vastgelegd in het Keurmerk Cadeaukaarten. Als u als consument een van de cadeaukaarten van deze website gebruikt dan geldt voor deze kaart dat:

  • deze een minimale geldigheidsduur heeft (bij een besteedbare cadeaukaart is dat minimaal 3 jaar en bij een cadeaukaart in natura is dat minimaal 2 jaar)
  • binnen deze geldigheidsduur is gegarandeerd dat u de cadeaukaart kunt inwisselen.
  • deze is getoetst op voldoende dekkingsgraad en solide exploitatie en bedrijfsvoering.

Mocht u echter tóch een klacht hebben over een van de uitgevers van cadeaukaarten die het Keurmerk hebben, dan kunt u een klacht indienen bij een van de uitgevers (zie onder “Klachten”).

Voor consumenten

Zekerheden die het Keurmerk biedt zijn:

  • een minimale geldigheidsduur (bij een besteedbare cadeaukaart is dat minimaal 3 jaar en bij een cadeaukaart in natura is dat minimaal 2 jaar)
  • binnen deze geldigheidsduur is gegarandeerd dat u de cadeaukaart kunt inwisselen
  • erkende cadeaukaarten worden getoetst op voldoende dekkingsgraad en solide exploitatie en bedrijfsvoering.

Algemene voorwaarden

De deelnemende cadeaukaartuitgevers hanteren voor hun cadeaukaarten, waarvoor het Keurmerk is verleend, algemene voorwaarden die u hier kunt downloaden.
Deze Algemene Voorwaarden Cadeaukaarten zijn exclusief en alleen van toepassing op Cadeaukaartuitgevers die deelnemer zijn van Stichting Keurmerk Cadeaukaarten.
De deelnemende cadeaukaartuitgevers vermelden deze algemene voorwaarden ook op hun eigen website.

Hoe herken ik het Keurmerk?

U herkent een cadeaukaart die voldoet aan de eisen van het keurmerk aan:

  • het keurmerk logo op de cadeaukaart en/of op de verpakking van de cadeaukaart
  • het keurmerk logo is vermeld op de website van de betreffende cadeaukaart

Het keurmerk mag alleen gebruikt worden door cadeaukaarten die vermeld staan op deze website bij Erkende Cadeaukaarten.

Voor cadeaukaartuitgevers

Als u als Cadeaukaartuitgever interesse heeft in het Keurmerk en als u één of meerdere cadeaukaarten voor het Keurmerk wilt aanmelden, dan kunt u onderstaande aanmeldset downloaden en ingevuld sturen het secretariaat via alex@sptc.nl.

Reglement Keurmerk Cadeaukaarten

Bijlage 1 Reglement: Algemene Voorwaarden

Bijlage 2: Gebruik logo en Huiststijl

Bijlage 3: Bijdragenregeling

Bijlage 4: Toetsingsformat

SKC Modelrapportage Cadeaukaartpositie

Aanmeldingsformulier en bijlage Keurmerk Cadeaukaarten

Klachten

De kwaliteitseisen voor het Keurmerk Cadeaukaarten zijn vastgesteld in de Algemene Voorwaarden Cadeaukaarten die door de uitgevers die bij het Keurmerk zijn aangesloten worden gehanteerd.

Heeft u een klacht over een cadeaukaart die is aangesloten bij het Keurmerk Cadeaukaarten, dan dient u de klacht in eerste instantie te bespreken met de cadeaukaartuitgever. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de gewone rechter.